Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

AKTIVIT K 6 kg kyselinový pěnivý čistič

«
AKTIVIT K 6 kg kyselinový pěnivý čistič
Prodej ukončen
AKTIVIT K (číslo 5)
speciální čistič
Vlastnosti: Mimořádně účinný kyselinový pěnivý čistící prostředek určený na odstraňování nečistot,
které způsobily anorganické usazeniny, jako je vodní, mléčný a pivní kámen. Používá
se především v potravinářském a strojírenském průmyslu. Při aplikaci pomocí
napeňovacího zařízení vytváří pevnou, bohatou a přilnavou pěnu, proto se tímto
prostředkem výborně čistí nejen vodorovné, ale i svislé povrchy.
Složení: Kyselina fosforečná 10 – 30%, kyselina amidosulfonová 5 – 10%,
alkyldimetylbenzylamoniumchlorid <5%, směs esteru kyseliny fosforečné s butanolem
a etylenglykolem <5%.
Dávkování: Při běžném použití se doporučuje dávkování od 1 do 10 %, v případě potřeby se
lokálně mohou použít také vyšší koncentrace nebo přímo koncentrát. V tomto případě
je však třeba ošetřované místo důkladně opláchnout vodou, aby nedošlo k případnému
poškození povrchu.
Použití: Vzhledem k jeho vysoké účinnosti je použitelný pro různé aplikace hlavně při tvorbě
směsi anorganických usazenin s tuky.
Potravinářský průmysl: Čištění technologických zařízení a povrchů v mlékárenském
průmyslu, pivovarnictví a vinařství, pekárenském průmyslu a kuchyních. Dobře
odstraňuje rez a mastnoty v kombinaci s různými druhy anorganických „kamenů“ apod.
Těžký průmysl: Na čistění zatížených povrchů ve strojírenském průmyslu, zejména při
odstraňování rzi.
Lehký průmysl: Na čistění povrchů v automobilovém průmyslu, na čištění vozů
železniční a autobusové dopravy, ve sklářském průmyslu.
Služby: Na čistění povrchů bazénů, v různých druzích vlhkých provozů jako např. v
prádelně.
Metody aplikace: Přípravek se ředí zásadně chladnou, nanejvýš vlažnou vodou. Je možné jej
používat klasickou ruční metodou, v čistících strojích, které mají zabudované
zařízení na odsávání pěny, jako například v napěňovacím zařízení, nebo ve
vysokotlakových čistících strojích s pěnovým adaptérem.
Protože se jedná o přípravek mimořádné účinnosti, prosíme Vás, abyste při
práci s výrobkem dodržovali doporučený postup a používali prostředky na
ochranu Vašeho zdraví.
Je vhodné aplikační roztok před vlastním použitím vyzkoušet na malé ploše, aby se předešlo
případnému poškození čištěného povrchu.
Přípravek zásadně nemíchejte s jinými chemickými přípravky!