Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Autošampon 500 ml Sheron

«
Autošampon 500 ml Sheron
kód zboží: 00309000133
EAN: 8594007964219
DPH: 21%
bez DPH: 47,00
s DPH: 57,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu SHERON Autošampon 500 ml VLASTNOSTI PRODUKTU: Univerzální čisticí prostředek na všechny typy automobilů, určený zejména k ručnímu mytí. Ideální pro použití před nanášením leštěnek. VÝHODY Praktické dávkování pomocí vršku u 500 ml balení Ruční mytí násobně prodlužuje životnost aut Dodržujte prosím požadavky výrobce automobilu dle technické dokumentace Vašeho vozu.

 

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné brýle. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.