Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

BROS prášek na mravence 250g/12

«
BROS prášek na mravence 250g/12
kód zboží: 00309500042
EAN: 5904517021952
DPH: 21%
bez DPH: 65,00
s DPH: 79,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Insekticid BROS prášek proti mravencům 250g
Produkty z řady BROS patří k tomu nejlepšímu na českém trhu při boji proti obtížnému hmyzu. Stal se váš dům nebo byt sídlem nezvaných vícenohých obyvatel? Prášek proti mravencům BROS účinkuje velice rychle a efektivně. Obsahuje pro mravence velice lákavou látku, kterou si zanesou přímo do hnízda. Prášek proti mravencům BROS tak účinně zlikviduje celou obtížnou kolonii.
Jedná se o univerzální přípravek pro likvidaci celých kolonií mravenců s rychlým účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku, která je pro mravence vysoce atraktivní. Díky ní si mravenci zanáší přípravek do hnízda, čímž zahubí celou kolonii i s královnou. Tím se zvyšuje účinnost tohoto přípravku. Použit lze dvěma způsoby: zálivkou pro likvidaci hmyzu přímo v místě použití nebo přímo práškem - jeho aplikace je snadná, pomocí sypátka na uzávěru se aplikuje na mravenčí cestičky nebo přímo na hnízda.

Návod k použití

Posypem: pomocí sypátka na víčku nasypte 10g přípravku na hnízdo nebo cestičku k němu. Mravenci si prášek zanesou do hnízda a tak dojde k likvidaci celé kolonie i s královnou.
Zálivkou: rozpusťte 100g prášku ve 2,5 l vody (nebo 20 g - cca 4 čajové lžičky prášku v 0,5 l ) a řádně promíchejte. Nalijte na hnízdo (asi 0,5 l na hnízdo). V místech, kam byl vodný roztok aplikován, bude hmyz zlikvidován. Roztok aplikujte 2x denně, ráno a večer. Mravenci jsou odstraněni cca do 24 hodin.
První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při styku s kůží: Umyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při požití: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Skladování přípravku

Skladujte v suchu. Uchovávejte mimo potraviny,mimo dosah dětí..

Složení

Účinná látka: permethrin 1%, křemelina 0,01%

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení 250g přípravku v plastové dóze

Upozornění související s bezpečností 

VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.