Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

BROS prášek na mravence 250g/12

«
BROS prášek na mravence 250g/12
kód zboží: 00309500042
EAN: 5904517021952
DPH: 21%
bez DPH: 77,00
s DPH: 94,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Insekticid BROS prášek proti mravencům 250g Produkty z řady BROS patří k tomu nejlepšímu na českém trhu při boji proti obtížnému hmyzu. Stal se váš dům nebo byt sídlem nezvaných vícenohých obyvatel? Prášek proti mravencům BROS účinkuje velice rychle a efektivně. Obsahuje pro mravence velice lákavou látku, kterou si zanesou přímo do hnízda. Prášek proti mravencům BROS tak účinně zlikviduje celou obtížnou kolonii. Jedná se o univerzální přípravek pro likvidaci celých kolonií mravenců s rychlým účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku, která je pro mravence vysoce atraktivní. Díky ní si mravenci zanáší přípravek do hnízda, čímž zahubí celou kolonii i s královnou. Tím se zvyšuje účinnost tohoto přípravku. Použit lze dvěma způsoby: zálivkou pro likvidaci hmyzu přímo v místě použití nebo přímo práškem - jeho aplikace je snadná, pomocí sypátka na uzávěru se aplikuje na mravenčí cestičky nebo přímo na hnízda. Návod k použití Posypem: pomocí sypátka na víčku nasypte 10g přípravku na hnízdo nebo cestičku k němu. Mravenci si prášek zanesou do hnízda a tak dojde k likvidaci celé kolonie i s královnou. Zálivkou: rozpusťte 100g prášku ve 2,5 l vody (nebo 20 g - cca 4 čajové lžičky prášku v 0,5 l ) a řádně promíchejte. Nalijte na hnízdo (asi 0,5 l na hnízdo). V místech, kam byl vodný roztok aplikován, bude hmyz zlikvidován. Roztok aplikujte 2x denně, ráno a večer. Mravenci jsou odstraněni cca do 24 hodin. První pomoc při zasažení Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek Při styku s kůží: Umyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek Při požití: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek Skladování přípravku Skladujte v suchu. Uchovávejte mimo potraviny,mimo dosah dětí.. Složení Účinná látka: permethrin 1%, křemelina 0,01% Doba použitelnosti 4 roky od data výroby Balení 250g přípravku v plastové dóze Upozornění související s bezpečností  VAROVÁNÍ H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.