Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l

«
CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l
kód zboží: 164980
EAN: 8594011504111
DPH: 21%
bez DPH: 237,00
s DPH: 287,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l - Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah. - Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy. - Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní. - Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem. - Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty. - Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml. - pH koncentrátu: 7,5 - 8,5 - Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah. NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.