Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 127 1l Impregnátor povrchů

«
CLEAMEN 127 1l Impregnátor povrchů
kód zboží: 00305000100
EAN: 8594011504302
DPH: 21%
bez DPH: 343,00
s DPH: 416,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 127 1l Impregnátor povrchů

Prostředek je určen k ochraně povrchu porézních a částečně porézních materiálů, keramických a kamenných podlah a obkladů stěn.
Proniká do pórů a vytváří tenký film, který chrání povrch před tvorbou vápenných usazenin a zvyšuje jeho odolnost proti nečistotám.
Lépe se čistí, zajišťuje dlouhodobé zlepšení vzhledu, působí jako prevence vzniku skvrn (například víno, káva) a usnadňuje odstraňování grafiti. Prostředek je vhodný pro savé materiály jako žula, mramor, pálená cihla, přírodní kámen, kabřinec, břidlice.
Není vhodný na glazované materiály.

Aplikační postup:
1. Povrch důkladně umyjte vhodným základním čističem, zneutralizujte vodou a nechejte dobře vyschnout! Povrch musí být zbaven veškerých nečistot a dokonale ?vysušen! Povrchy, které odolávají kyselinám omyjte roztokem Cleamen 442 v koncentraci 150 ml/10 l vody, nechejte chvíli působit a opláchněte vodou, impregnace bude odolnější před ošlapáním.
2. Za pomoci rozprašovače nastříkejte impregnaci rovnoměrně na povrch.
3. Pomocí mikrovláknového mopu impregnaci rovnoměrně rozetřete po ploše.
4. Povrch nechejte asi 4 hodiny zaschnout.
5. a) Vyzkoušet nalitím vody na povrch zda je impregnace dostatečná – v případě vytvoření kapek jako na rozpálené plotně přejděte k bodu 6.
b) Jestliže se voda vsává, pak rozprašovačem nastříkejte slabou, druhou vrstvu impregnace a rozetřete mikrovláknem. Nechejte zaschnout asi 1 hodinu.
6. Pokud je to možné povrch přeleštěte kotoučovým strojem s padem a vysokými otáčkami. V případě menších nebo vertikálních ploch produkt zapracujte bílým padem, nebo nechejte pouze zaschnout.
7. Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

Pro následnou údržbu je vhodné používat běžné čisticí prostředky například Cleamen 145 nebo Cleamen 146.
Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot! Nečistoty, které zůstanou na povrchu před nanesením impregnace již nepůjdou odstranit!NEBEZPEČÍ
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy