Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 145 1l nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah

«
CLEAMEN 145 1l nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah
kód zboží: 00305000102
EAN: 8594011508874
DPH: 21%
bez DPH: 112,00
s DPH: 136,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 145 1l nepěnivý prostředek na strojní čištění podlah

- na čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC,linolea(včetně voskovaných),dlažby glazované i neglazované,žulové,mramorové i vápencové povrchy,teraso,cihelné a betonové povrchy včetně litých podlah,gumové podlahy,podlahy sportovních hal,lakované parkety a palubky.
Doporučujeme na čištění v prostorách s biologickou čistírnou odpadních vod.Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.
Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme jedenkrát týdně opláchnout podlahu čistou vodou.

NEBEZPEČÍ
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

UFI 6740-M0AU-900E-7RQN