Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla

«
CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla
kód zboží: 00305000034
EAN: 8595683800167
DPH: 21%
bez DPH: 176,00
s DPH: 213,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší. Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo. Po nanesení nechte působit 5 - 15 min. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°. NEBEZPEČÍ H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H302: Zdraví škodlivý při požití. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkaliím. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy UFI U050-50JE-100V-6TY7