Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 250 1/12 tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí

«
CLEAMEN 250 1/12  tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí
kód zboží: 30150500048
EAN: 8594011504074
DPH: 21%
bez DPH: 72,00
s DPH: 88,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 250 1l12 tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí • Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený k profesionálnímu ručnímu mytí nádobí a k odmašťování veškerých povrchů • Vyznačuje se vůní sicilských pomerančů a ekvádorských banánů • Používá se především ve velkých stravovacích provozech • Dávkujte 20 ml do 10ti litrů vody • Prostředek byl podroben talířovým testům s výbornými výsledky • Je velmi účinný proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla • Dokonale myje všechny druhy materiálů – porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobně. Prostředek je možné používat i na mytí dřevěných krájecích desek, smaltovaného i nerezového nádobí • Je spolehlivý při mytí černého nádobí NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. UFI H850-P0MK-Y00C-5UQE