Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 310 gelový čistič na WC a keramiku ANTB 5l

«
CLEAMEN 310  gelový čistič na WC a keramiku  ANTB 5l
kód zboží: 00305000024
EAN: 8594011505217
DPH: 21%
bez DPH: 289,00
s DPH: 350,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 310  gelový čistič na WC a keramiku  ANTB 5l Koncentrovaný přípravek určený k přímemu použití na odstraňování vodního kamene a močových a hořečnatých úsad - rzi z toaletních mís,pisoárů,bidetů,baterií,umývadel,sifonů atd. Dezinfekční přísada zajišťuje potlačení výskytu bakterií. NEBEZPEČÍ H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.