Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 311/17 zásaditý čistič 750ml na WC a keramiku Anticalc

«
CLEAMEN 311/17 zásaditý čistič 750ml na WC a keramiku  Anticalc
kód zboží: 00305000095
EAN: 8595683800242
DPH: 21%
bez DPH: 56,00
s DPH: 68,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 311/12 zásaditý čistič 750ml na WC a keramiku Anticalc Tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši toaletu zářivě bílou. Je určený k odstranění minerálních usazenin a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů. Je vhodný pro čištění veškerého nerezového a keramického vybavení na toaletách. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů. Prostředek aplikujte neředěný, přímo na vnitřní stěnu toaletní mísy a dle znečištění, nechte působit asi 20 min. Toaletu potom pročistěte štětkou včetně podvodní části a spláchněte. NEBEZPEČÍ H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). UFI WX50-R04S-E00A-FKCX