Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 451 1,2 kg gelový odvápňovač nerezových ploch JEN PRO FIRMY

«
CLEAMEN 451 1,2 kg gelový odvápňovač nerezových ploch JEN PRO FIRMY
kód zboží: 00305000094
EAN: 8594011508119
DPH: 21%
bez DPH: 211,00
s DPH: 256,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 451 1,2kg gelový odvápňovač nerezových ploch Prostředek určený k odvápňování nerezových zařízení jako jsou myčky nádobí, pračky, varné konvice, varné nádoby a napařovače, nerezové plochy v kuchyních, sprchách a bazénech. Odvápňovač beze zbytku likviduje problémové usazeniny a zanechává tyto plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové povrchy. Na odvápňování myček, praček atd: Do přístroje nařeďte přípravek podle návodu s vodou (2 litry na průměrnou myčku), nechte projít mycím procesem s důkladným oplachem. Malé předměty: Ponořte do roztoku v poměru 200-300 ml do 1 litru, nechte chvíli působit a mechanicky pomocí kartáče nebo padu odstraňte vzniklé nánosy a skvrny. Předměty pak dobře několikrát opláchněte čistou vodou a osušte. Velké plochy: Aplikujte gelový odvápňovač pomocí zpěňovače zředěný v poměru 200-300 ml do 1 litru přímo na povrch a nechte působit cca 30 minut, zachycené nečistoty uvolněte červeným padem a poté dobře opláchněte a osušte. Pravidelným používáním odvápňovače budete předcházet usazování příliš velkých vrstev vodního kamene a následně jejich obtížnému čištění. pH koncentrátu: 1 Před aplikací vyzkoušejte, zda vámi zvolená koncentrace nemění vzhled kovového povrchu vašeho zařízení, případně koncentraci snižte. Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco,mramor, travertin, pískovec), lesklý a umělý kámen, lesklou dlažbu, dřevo, laminát a ostatní materiály neodolné kyselinám. Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. NEBEZPEČÍ H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. UFI VJ60-80YJ-J00S-3YFD