Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature

«
Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature
kód zboží: 01100098_5
EAN: 9000101369373
DPH: 21%
bez DPH: 56,00
s DPH: 68,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature -s obsahem 99,9 % přírodních ingrediencí -dodává lesk oknům a všem ošetřeným povrchům beze šmouh -100% recyklovatelný obal

Standardní větou o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.