Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Fixinela PLUS 500ml/ 21 ekologický čistič na rez a vodní kámen

«
Fixinela PLUS 500ml/ 21 ekologický čistič na rez a vodní kámen
kód zboží: 30350500005
EAN: 8585003911604
DPH: 21%
bez DPH: 42,00
s DPH: 51,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Fixinela PLUS 500ml

»přípravek je určen k čištění umyvadel, van, obkladaček, WC mís a podlah
» rozpouští usazeniny vodního a močového kamene, zastaralou špínu a jiné usazeniny
»vhodná na čištění v potravinářském průmyslu

obsahuje:
alkoholy, C14-15-s rozvětvenými a lineárními řetězci, ethoxylované (> = 2.5 EO).


nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Noste ochranné brýle.


První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachovaní.Okamžite volejte lékaře.

PO POŽITÍ: Při zdravotních potížích volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Pokyny pro zneškodnění:
Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.