Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

JAR EXPERT FAIRY 5 l Professional LEMON

«
DOPORUČUJEME
JAR EXPERT FAIRY 5 l Professional LEMON
kód zboží: 100180
EAN: 8001841842561
DPH: 21%
bez DPH: 233,00
s DPH: 282,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Fairy (JAR) Profesionální, velmi kvalitní prostředek na mytí nádobí pro gastro s citrónovou parfemací. 

(v Čechách je tento přípravek známnější pod značkou JAR, v Německu, Polsku pod názvem Fairy)
 

Vynikající v odstraňování mastnoty také ve studené vodě. 

Jar je koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí. 

Díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí. 

Má dlouhotrvající aktivní pěnu. Snadno si poradí se znečištěním a mastnotou. 

Má příjemnou vůni a je šetrný k rukám. 

Upozornění: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití, necítíte-li se dobře, volejte toxikologické středisko. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. 

balení: 5l kanystr  

karton po 3 ks