Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron

«
Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron
kód zboží: 00309000076
EAN: 8594007963410
DPH: 21%
bez DPH: 53,00
s DPH: 65,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron

Popis produktu
Směs do ostřikovačů - letni - super koncentrát 1:100 - 250ml - se zvýšenou čistící silou.
25 litrů účinné směsi do ostřikovačů z pouhých 250 ml koncentrátu.
Letní náplň do ostřikovačů k čištění oken a světlometů.
Výborná čistící a mycí schopnost, dokonalý průzor bez jakýchkoli šmouh.
Čistič oken odstraňuje olej, silikon, hmyz, mastnotu a další znečištění.
Neobsahuje fosfáty, šetrný k plastům.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.