Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron

«
Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron
kód zboží: 00309000076
EAN: 8594007963410
DPH: 21%
bez DPH: 53,00
s DPH: 65,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Letní kapalina do ostřikovačů 1:100, 250 ml Sheron Popis produktu Směs do ostřikovačů - letni - super koncentrát 1:100 - 250ml - se zvýšenou čistící silou. 25 litrů účinné směsi do ostřikovačů z pouhých 250 ml koncentrátu. Letní náplň do ostřikovačů k čištění oken a světlometů. Výborná čistící a mycí schopnost, dokonalý průzor bez jakýchkoli šmouh. Čistič oken odstraňuje olej, silikon, hmyz, mastnotu a další znečištění. Neobsahuje fosfáty, šetrný k plastům.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.