Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní ostřikovač 3L Sheron

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Letní ostřikovač 3L Sheron
kód zboží: 00309000078
EAN: 8594007960099
DPH: 21%
bez DPH: 48,00
s DPH: 59,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
SHERON Letní ostřikovač, 3L

Kapalina neobsahuje žádný líh a tím tedy nevysušuje plasty a gumové části na vozidle (např. gumičky stěračů).
K výrobě použita demineralizovaná voda, kapalina tak nevytváří na skle zmatňující vápenné úsady.
Letní směs určená k omývání skel i světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu, není mrazuvzdorná (nelze používat v zimním období).
Udělen certifikát DEKRA od roku 2011.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.