Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do odstřikovačů 5L GLACIDET - parfém meloun PET

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Letní směs do odstřikovačů 5L GLACIDET - parfém meloun PET
Prodej ukončen

Letní směs do ostřikovačů s vůní. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot.

Jedinečný jemný parfém meloun, nepoškozuje světlomety, pryž ani lak karosérie, výroba Česká republika.

Návod k použití - kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů. 

Pro zachování čistícího účinku se již nedoporučuje ředit. 

Obsahuje <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla. 

 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu P102 Uchovávejte mimo dosah dětí