Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do ostřikovačů Glacidet 5l PET láhev - parfém višeň

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Letní směs do ostřikovačů Glacidet 5l PET láhev - parfém višeň
Prodej ukončen

Letní směs do ostřikovačů s vůní. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot.

Jedinečný jemný parfém, nepoškozuje světlomety, pryž ani lak karosérie, výroba Česká republika.

Návod k použití - kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů.

Pro zachování čistícího účinku se již nedoporučuje ředit.

Obsahuje <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla. 

 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu
H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí