Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do ostřikovačů Happy Car 3 lt PET

«
VÝBORNÁ CENA
Letní směs do ostřikovačů  Happy Car 3 lt PET
kód zboží: 00309000139
EAN: 8594007990706
DPH: 21%
bez DPH: 40,00
s DPH: 49,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu Letní směs Happy Car neobsahuje líh a tak nevysušuje plasty a gumové díly na vozidle. Na výrobu se používá demineralizovaná voda, proto se nevytváří vápenné usazeniny. Na omytí čelních skel a světlometů, odstraňuje zbytky hmyzu a jiné nečistoty. Pouze pro letní období, není mrazuvzdorná.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.