Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

LUMILA čistící prostředek na sanitární zařízení 500ml/21

«
LUMILA čistící prostředek na sanitární zařízení 500ml/21
kód zboží: 63634
EAN: 8585003911598
DPH: 21%
bez DPH: 39,00
s DPH: 48,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

» čistič WC
» odstraní zastaralou špínu, rez, vodní kámen
» vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

LUMILA
extra silná
extra účinná
kyselý čisticí prostředek na hygienická zařízení
čistí vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy
odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny

Upozornění:
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.


Návod k použití:
Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Varování:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:
15 - 30 % kyselina fosforečná, < 5 % neiontový tenzid, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml