Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Pasta na staré laky a škrábance 100 ml Sheron

«
Pasta na staré laky a škrábance 100 ml Sheron
kód zboží: 00309000082
EAN: 8594007965926
DPH: 21%
bez DPH: 80,00
s DPH: 97,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Sheron Pasta na staré laky a škrábance 100 ml Popis produktu Sheron pasta na staré laky a škrábance odtraňuje nečistoty a škrábance z lakovaných povrchů a povrchů z umělého skla. Na povrchu zanechá lesklý ochranný film, který zajišťuje prevenci před povětrnostními vlivy. Přípravek je vhodný zejména na odstranění: škrábanců od kartáčů mycí linky, lokální ošetření poškozeného laku neprocházející až na základní nátěr, na plochy kolem klik dveří, zadní okna kabrioletů, hledí motocyklových přileb, displeje mobilních telefonů, hodinky, brýle, okna letadel a lodí. Návod k použití: přípravek naneste na suchý povrch v tenké vrstvě a rozetřete. Zbytky pasty zaleštěte měkkým hadříkem.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.