Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PERLUX super compact white prací perly hexagon 32ks

«
PERLUX super compact white prací perly hexagon  32ks
kód zboží: 30401000108
EAN: 5907542746180
DPH: 21%
bez DPH: 165,00
s DPH: 200,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

PERLUX SUPER COMPACT WHITE PRACÍ PERLY NA BÍLÉ PRÁDLO 32ks Inovativní spojení pracího prášku a pracího gelu v jedné prací kapsli!

Toto spojení garantuje velmi vysokou účinnost praní.

Kapsle pro praní bílého prádla zároveň obsahuje aktivní kyslík pro dosažení jedinečné bělosti prádla a zároveň zabraňuje jeho šednutí a žmolkování.

Dále obsahuje složky odstraňující skvrny z prádla a zabraňující usazování vodního kamene na elementech pračky. 

Prací kapsle jsou vhodné na praní bílého a světlého prádla, nepoužívejte je na vlnu a hedvábí, ani na praní sportovního prádla. Vložte prací kapsli do prázdného bubnu pračky. Na prací kapsli vložte prádlo a spusťte vhodný prací program. Perlux Multicaps se rozpouští i ve studené vodě, pro ideální výsledek praní doporučujeme program při nejméně 40 °C a minimální délce 60 min. VAROVÁNÍ H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.