Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PROBAZEN Multi tablety MAXI 5v1 1kg

«
PROBAZEN Multi tablety MAXI 5v1 1kg
kód zboží: 00308500030
EAN: 8594019364205
DPH: 21%
bez DPH: 245,00
s DPH: 297,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
PROBAZEN Multi tablety MAXI 5v1 1kg (5x 200 g tableta)

Multi tablety 5v1 (velké asi jako puk), obsahují 80% aktivního chloru.
Obsahuje složky pro dezinfekci, protiřasové složky, projasnění, vyvločkování a dlouhodobé uvolňování.

Ničí řasy a bakterie.
Dlouhodobé rozpouštení je vhodné pro stabilní udržení hodnoty chloru v bazénové vodě.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody

Pro vyčištění již zeleného bazénu nestačí. Je třeba použít Chlor šok 

Expirační doba: 24 měsíců

Použití
Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem
Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS
V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI
Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích
Pak se vloží do plováku, nebo zásobníku tablet 1 ks MULTI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu
Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.

Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění
Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Varování
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).