Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PUREX T prostředek na koberce 10 kg

«
PUREX T prostředek na koberce 10 kg
kód zboží: 30151000055
DPH: 21%
bez DPH: 570,00
s DPH: 690,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
PUREX T prostředek na koberce 10 kg
- chemie do tepovačů 

Purex T je  čistič koberců určen pro šetrné strojní čištění matrací, koberců, čalounění, sedaček apod. extračním způsobem. 

Nejen čistič koberců   

Při používání správného technologického postupu je možné čistit většinu typů koberců, včetně vlněných. U méně odolných materiálů je nutno čištění prostředkem předem vyzkoušet. Prostředek velmi rychle uvolňuje nečistoty a může se použít i pro ruční mytí pevných ploch, například pro vytírání kachliček, PVC podlah i laminátových podlah.     

Profi čistič koberců  přípravek pro profesionální použití hluboce čistí účinný na nenasákavé podlahy vysoká koncentrace- ředění 5 g/1l ekonomické balení balení 10 Kg 

Jak používat čistič na koberce pro strojní použití: 

Čistič koberců: do nádržky extraktoru přidáme 5g na 1L tzn. že cca 50 ml (velký panák) do nádržky na čistící emulzi (Karcher Puzzi 10/1, Karcher Puzzi 8/1, Profi Europe 50.1), poté dolijeme po rysku MAX teplou vodu tzn. cca 50°C 

Jestliže je povrch hodně znečištěný, můžeme pomocí trysky tepovače nejprve nanést čistící emulzi a necháme cca 5-10 min. působit a poté vysajeme. V případě přetrvajícího znečištění aplikaci opakujeme, s tím že v jednom kroku nanášíme přípravek a hned vysáváme- směrem od sebe k sobě.   

Jak používat Purex T pro ruční předčištění skvrn: 

Pro předčištění skvrn je možno použít vyšší koncentraci např. 20 g/ 1l. Tzn. můžeme si takto silnou emulzi připravit do rozprašovače a používat lokálně pro předčištění skvrn. 

Použití na pevné plochy: 

Ruční mytí pevných ploch se použije koncentrace 5g na 1L.   

Pokyny pro bezpečné zacházení s Purex T: 

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Signální slovo: NEBEZPEČÍ