Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

AJAX 1l/12 Charcoal+lemon univerzální mycí prostředek

«
AJAX 1l/12 Charcoal+lemon univerzální mycí prostředek
kód zboží: 00304500084
EAN: 8718951332225
DPH: 21%
bez DPH: 44,00
s DPH: 54,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Ajax univerzální čistič 1 l Boost Charcoal + Lime Svěží limetková vůně čistoty dokonce i následující den!

Ajax s jeho unikátní svěžestí, aktivující se vzduchem, uvolňuje svojí svěží vůni nepřetržitě po dobu více než 24 hodin.

Nová biologicky odbouratelná receptura.

Čistí do hloubky a zanechává povrchy zářivě čisté. Bez oplachování.

Respektuje citlivé povrchy (mramor, keramika...).

Povrchy, které přicházejí do kontaktu s jídlem, opláchněte pitnou vodou. 

92% Biologicky odbouratelné složení, šetrné k vodním organismům. 

UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ. Obsahuje Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze snadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zcela prázdný a důkladně čistý plastový obal je možné recyklovat. Neodhazujte do volné přírody. Chraňte životní prostředí recyklací. Správným dávkováním šetříte životní prostředí. TRUE - vyrobeno certifikovaným způsobem s nízkým dopadem na životní prostředí.