Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Ochrana osobních údajů

Společnost ASC Group s.r.o. se sídlem se sídlem Lhota 385, 549 41  Červený Kostelec, identifikační číslo: 27465055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20562, jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti ASC Group s.r.o.

 

ASC Group s.r.o. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti ASC Group s.r.o. poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů na www.mydla.cz či při reklamaci zboží). Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Profilové informace jako věk a pohlaví

ASC Group s.r.o. dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 • Případně jiný online identifikátor

ASC Group s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě tvorby objednávky ASC Group s.r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací

Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti ASC Group s.r.o.. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává ASC Group s.r.o. osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací ASC Group s.r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek a údaje o koupeném zboží.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

Pokud se zaregistrujete jako uživatel na webových stránkách www.mydla.cz, ASC Group s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě vedení zákaznického účtu ASC Group s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace jako věk a pohlaví, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu).

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, ASC Group s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje ASC Group s.r.o. začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na www.protec-kult.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.

V případě stávajících zákazníků může ASC Group s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 

Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude ASC Group s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb společnosti ASC Group s.r.o. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

V případě, že používáte webové stránky ASC Group s.r.o., souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které ASC Group s.r.o. na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

 

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

Naše webová stránka www.protec-kult.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Podle funkcí dělíme cookies na:

 • konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackovací (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které nám umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však nelze jakkoliv identifikovat Vás osobně.

 

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

 

Deaktivace cookies

 • Prohlížeč Internet Explorer:
 1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
 2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
 3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
 4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
 • Prohlížeč Google Chrome:
 1. V menu „Nastavení“ Vyberte možnost „Rozšířená nastavení“.
 2. V sekci „“Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na „Nastavení obsahu“.
 3. Klikněte na „Soubory cookie“.
 4. Deaktivujte přepínač u možnosti „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.
 • Prohlížeč Firefox:
 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
 2. Zvolte oddíl "Soukromí"
 3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
 4. Potvrďte Vaše nastavení

 

Odstranění cookies

 • Prohlížeč Internet Explorer:
 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 3. Klikněte na tlačítko „Delete“ 1. V menu „Historie“ klikněte na „Vymazat údaje o prohlížení“
 4. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Soubory cookie a jiná data webů“
 5. Klikněte na tlačítko „Vymazat data“
 • Prohlížeč Google Chrome
 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
 2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 4. Rozklikněte detaily kliknutím na tlačítko „Podrobnosti“ a zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko „Vymazat“

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje ASC Group s.r.o. zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů ASC Group s.r.o. (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

V případě, že ASC Group s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany ASC Group s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ASC Group s.r.o. a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery ASC Group s.r.o. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si ASC Group s.r.o. pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • Osoby, které pro ASC Group s.r.o. zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které ASC Group s.r.o. pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • Osoby, které pro ASC Group s.r.o. zajišťují expedici zboží zákazníkům;
 • Osoby, které na webových stránkách ASC Group s.r.o. mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

ASC Group s.r.o. je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany ASC Group s.r.o.?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);

Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou společností ASC Group s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

Právo na opravu (právo požadovat, aby ASC Group s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby ASC Group s.r.o. omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ASC Group s.r.o. ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany ASC Group s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);

Právo na výmaz (právo požadovat, aby ASC Group s.r.o. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje společnostíASC Group s.r.o. zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany společnosti ASC Group s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo vznést námitku (právo požadovat, aby ASC Group s.r.o. přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jak můžete ASC Group s.r.o. kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na ASC Group s.r.o. písemně na adrese Hornická 454, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, či na tel. č. 499 329 000 nebo e-mailové adrese asc@mydla.cz .