Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Autošampon lesk a vosk 1000 ml Sheron

«
Autošampon lesk a vosk  1000 ml Sheron
kód zboží: 00309000110
EAN: 8594007965964
DPH: 21%
bez DPH: 112,00
s DPH: 136,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu SHERON Autošampon lesk a vosk 1 l Autošampón je vhodný jak pro ruční, tak i strojové mytí. Příjemná svěží vůně eukalyptu. Mimo vynikajících mycích schopností nabízí i voskovou ochranu a propůjčuje vysoký lesk. Vhodný pro ruční i strojové mytí. Doporučuje se mýt vůz mycí houbou.

 

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné brýle. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.