Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Autošampon s voskem 500 ml Sheron

«
Autošampon s voskem 500 ml Sheron
kód zboží: 00309000075
EAN: 8594007962376
DPH: 21%
bez DPH: 61,00
s DPH: 74,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Sheron Autošampón s voskem 500 ml Popis produktu Výborná kvalita za velmi dobrou cenu. Umyje a nakonzervuje zároveň. "Univerzální čisticí prostředek na všechny typy automobilů, určený zejména k ručnímu mytí a konzervaci. "

 

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P280 Používejte ochranné brýle. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.