Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 210 gastron 5 l koncentrovaný přípravek na úklid

«
CLEAMEN 210 gastron 5 l  koncentrovaný přípravek na úklid
kód zboží: 00305000062
EAN: 8594011504241
DPH: 21%
bez DPH: 360,00
s DPH: 436,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 210 GASTRO Koncentrovaný přípravek určený k ředění i přímé aplikaci pro běžný i periodický úklid veškerých kuchyňských povrchů a zařízení,včetně nerezu a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských oblastech. Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie,zejména na hliník. NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.