Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 300/400 5l čistící prostředek sanitární denní

«
CLEAMEN 300/400 5l čistící prostředek sanitární denní
kód zboží: 00305000081
EAN: 8594011504937
DPH: 21%
bez DPH: 805,00
s DPH: 975,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 300/400 čistící prostředek sanitární denní 5l - prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor - odstraňuje nečistoty,skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny. - používá se ve velmi malé koncentraci - pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy,pisoáry,keramické obklady,vodovodní baterie,sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty - je vhodný i na mopování podlah odolných kyselinám - tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů - přípravek má příjemnou dlouhotrvající vůni NEBEZPEČÍ H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy UFI KK50-Q0D6-600C-T71P