Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

DOMESTOS čistič WC gel 750ml /12 BLUE na vodní kámen Zero

«
DOMESTOS čistič WC gel  750ml /12 BLUE na vodní kámen Zero
kód zboží: 01100082_9
EAN: 8718114635729
DPH: 21%
bez DPH: 49,00
s DPH: 60,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
DOMESTOS čistič WC 750ml /12 LIME na vodní kámen Domestos na vodní kámen v toaletě. Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční přípravek k odstraňování vodního kamene v toaletě. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou. Aplikujte dostatečné množství přípravku, abyste zničili všechen vodní kámen a zabili baktérie v něm žijící. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou. Domestos Žádný vodní kámen má navíc uzávěr odolný proti otevření dětmi. Domestos pomáhá udržovat domácnosti po celém světě v čistotě již od roku 1929. Během této doby se značka Domestos stala známým odborníkem na hygienickou čistotu a expertem v likvidaci bakterií, virů a plísní. Zabíjí všechny známé druhy bakterií. Návod na použití: Neředěný – intenzivní dezinfekce: Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc. Kuchyň/koupelna odtoky: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit. Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte. (1 víčko=15 ml) Ředěný – dezinfekce: Podlahy a pracovní plochy: přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut. Ředěný – bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Nepoužívejte na barevné prádlo, hedvábí, vlnu, či jemné tkaniny. Vždy používejte plastovou nádobu. Do septických nádrží přidejte 20 ml.

Pokyny pro bezpečné zacházení

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence : P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Reakce : P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P301 PŘI POŽITÍ: P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte