Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

JAR 900 ml / 12 Aloe&Pink prostředek na ruční mytí nádobí

«
JAR 900 ml / 12 Aloe&Pink prostředek na ruční mytí nádobí
kód zboží: 30150500064
EAN: 8001090975065
DPH: 21%
bez DPH: 61,00
s DPH: 74,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
JAR 900 ml / 12 Aloe&Pink prostředek na ruční mytí nádobí

Jar prostředek na nádobí Aloe Vera & Pink Jasmin na mytí nádobí.
Obsahuje čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout.
Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte.
Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží.
Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení