Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Krystal ECO na nádobí 750ml/18

«
Krystal ECO na nádobí 750ml/18
kód zboží: 00000000025
EAN: 8594011503442
DPH: 21%
bez DPH: 37,00
s DPH: 45,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Krystal ECO na nádobí 750ml/18

- Krystal na nádobí Eco je vyroben ze surovin přírodního původu – z kukuřice a z kokosu.

- Podle výsledků talířového testu je produkt hodnocen velmi dobře v mycí účinnosti.

- Pečlivým výběrem přírodních surovin bylo též dosaženo vysoké dermatologické snášenlivosti k pokožce rukou.

- Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intensivní vůní džusu citrusových plodů.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.