Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Laguna zima 1l - zazimování bazénu

«
VÝBORNÁ CENA
Laguna zima 1l - zazimování bazénu
kód zboží: 63103
EAN: 8595039301027
DPH: 21%
bez DPH: 265,00
s DPH: 321,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Laguna ZIMA 1 l Přípravek je určen pro zazimování bazénů. Přípravek v kapalné formě je určen pro zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové vodě. Použití: Použitím uvedeného přípravku se usnadní zahájení jarního provozu bazénu. Dezinfekční a algicidní účinek přípravku zajistí uchování bazénové vody během zimního období. Přípravek nezamezí zamrznutí vody. Návod k použití: Přípravek se bez ředění vlije do bazénu, voda se nechá řádně promíchat, následně se sníží hladina vody, odmontuje příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií. Usazeniny, které vzniknou po odpouštění vody je vhodné očistit přípravkem Laguna clear. Dávkování: 500 ml/10 m3 vody. Spotřeba: 500 ml / 10 m3 Balení: 1 l Země původu: Česká Republika EAN: 8595039301027 NEBEZPEČÍ H318 Způsobuje vážné poškození očí H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů