Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

LENOR unstoppables Spring Awakening 210g vonné perličky

«
NOVINKA
LENOR unstoppables Spring Awakening 210g vonné perličky
kód zboží: 30401500077
EAN: 8001841182193
DPH: 21%
bez DPH: 133,00
s DPH: 161,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Lenor Spring Awakeing perličky zanechají na vašem prádle krásně svěží a příjemnou vůni po každém praní. Perličky na vašem prádle zanechají dlouhotrvající svěží vůni jarních květin, která vydrží až 12 týdnů. Jsou vhodné na praní všech barev a látek. Protože neobsahují žádné změkčující přípravky, jsou tak vhodné zvláště pro sportovní oblečení nebo například ručníky. Vlastnosti Lenor Spring Awakeing vonných perliček: jednoduché použití vůně vydrží až 12 týdnů vhodné pro všechny druhy látek a typy barev vhodné pro každý typ pokožky vhodné ke každodennímu praní Použití Lenor Spring Awakeing vonných perliček: Pro žádaný účinek vsypte předepsanou dávku perliček do prázdného bubnu pračky před každým praním. Poté vložte oblečení a perte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Složení Lenor perliček: 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Eucalyptol, 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, Coumarin, Geraniol, Delta-Damascone, Limonene, Linalool. Obsah nebezpečných látek EUH208 - Obsahuje Hexyl Cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.