Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do ostřikovačů 5l Carlson Pink Lady - v chytrém kanystru

«
VÝBORNÁ CENADOPORUČUJEME
Letní směs do ostřikovačů 5l  Carlson Pink Lady - v chytrém kanystru
kód zboží: 00309000169
EAN: 8591522336606
DPH: 21%
bez DPH: 64,00
s DPH: 78,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+
-

Obsahuje povrchově aktivní látky, účinně odstraňuje zaschlé zbytky hmyzu, jedinečná jemná vůně speciálně pro ženy

Kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů. Pro zachování čistícího účinku se již nedoporučuje ředit.

Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.