Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Letní směs do ostřikovačů Happy Car 1 lt PET

«
VÝBORNÁ CENA
Letní směs do ostřikovačů  Happy Car 1 lt PET
kód zboží: 00309000137
EAN: 8594007990683
DPH: 21%
bez DPH: 15,30
s DPH: 18,60
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu
Letní směs Happy Car neobsahuje líh a tak nevysušuje plasty a gumové díly na vozidle.
Na výrobu se používá demineralizovaná voda, proto se nevytváří vápenné usazeniny.
Na omytí čelních skel a světlometů, odstraňuje zbytky hmyzu a jiné nečistoty. Pouze pro letní období, není mrazuvzdorná.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními a národními předpisy.