Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PROFIMAX Flormatik Fat 1l/6 prostředek na odstraňování mastných nečistot

«
PROFIMAX Flormatik Fat 1l/6  prostředek na odstraňování mastných nečistot
kód zboží: 00305000096
EAN: 5907542744025
DPH: 21%
bez DPH: 113,00
s DPH: 137,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-
PROFIMAX Flormatik Fat 1l prostředek na odstraňování mastných nečistot Vysoce účinný čistící prostředek. Radikální čistící přípravek na odstraňování oleje a tuků. Vysoce účinný i na všechny druhy tuků a mastnot. Vhodný do servisů, strojního průmyslu a především do potravinářství. Určený pro použití zejména v potravinářském průmyslu (masny, mlékárny, velkokuchyně, jídelny apod.), strojírenském a automobilovém průmyslu aj. Je vhodný na všechny omyvatelné podlahy, stroje, nástroje a povrchy (větrací šachty apod.). Chemie je vhodná pro použití do mycích automatů i pro ruční mytí. FLOORMATIC FAT je vhodný pro voděodolné tvrdé podlahy jako např. beton, keramické dlaždice, přírodní i umělý kámen, PVC, obkladačky, sanitární keramika, chrom a chromovanou ocel, apod.

Plné znění relevantních H-vět/R-vět: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R22 Zdraví škodlivý při požití. R34 Způsobuje poleptání. R36/38 Dráždí oči a kůži. R37 Dráždí dýchací orgány. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození oč